E-imza ve Kep Adresinizi Hemen Alın. | Bafra Yapı Yönetim

Haberler

E-imza ve Kep Adresinizi Hemen Alın.

E-imza ve Kep Adresinizi Hemen Alın.

Elektronik imza (e-imza), elektronik ortamda bulunan bir belgeye eklenerek imzalayanın kim olduğunu belirlemeye yarayan veridir. 

5070 Sayılı Kanun uyarınca e-imza, ıslak imza ile eşdeğerdedir.

Kayıtlı Elektronik Posta, elektronik ortamda bilgi ve belge paylaşımının taraflar arasında teknik olarak güvenli ve hukuken geçerli şekilde yapılabilmesi için geliştirilen, elektronik postaların gönderimi ve teslimatı da dahil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukuki delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklidir.

KEP(Kayıtlı Elektronik Posta), gönderici ve alıcının kimliklerinin belli olduğu, Gönderi zamanının, elektronik posta içeriğinin değiştirilemediği güvenli elektronik postadır.