Site ve Apartmanlarda Dürüstlük İlkesi | Bafra Yapı Yönetim

Haberler

Site ve Apartmanlarda Dürüstlük İlkesi

Site ve Apartmanlarda Dürüstlük İlkesi

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken;


– Doğruluk kaidelerine uymak,


– Özellikle birbirini rahatsız etmemek,


– Birbirinin haklarını çiğnememek,


– Yönetim planı hükümlerine uymakla,


karşılıklı olarak yükümlüdürler. 

Bu yükümlülükler bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlar için de geçerlidir. 

Bu konudaki yükümlülüklerini yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur.